İletişim
0 (534) 828 7616

KDV İadesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Tebliğleri ile düzenlenmiş bulunan, mükelleflerin vergi idaresinden mahsuben veya nakden iade alabilecekleri Katma Değer Vergisi işlemlerinin ve tutarlarının denetlenerek rapor halinde vergi idaresine sunulması hizmetleri Yeminli Mali Müşavirliğimizce yerine getirilebilmektedir.