İletişim
0 (534) 828 7616

Vergi Denetimi

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının Türk Vergi kanunları uyarınca denetlenmesi , vergiye  konu işlemlerin kontrol ve revizyonu ile ilgili vergilere ilişkin Tam Tasdik Raporlarının düzenlenmesi Yeminli Mali Müşavirliğimize Maliye Bakanlığınca tanınan yetkiye dayanılarak yerine getirilmektedir.